سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی محوطه بندری و کوی 22 بهمن بندرانزلی

تجدید مناقصه

1401/6

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی محوطه بندری و کوی 22 بهمن بندرانزلی

تجدید مناقصه

1401/6

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۲۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۱۸

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

6,100,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴

سایر رسانه ها

۲۳ آبان ۱۴۰۱

سایر رسانه ها

۲۴ آبان ۱۴۰۱

ریال

121,209,723,045 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.