جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اجاره بلند مدت پنج ساله انبار سرپوشیده شماره (4)

مزایده

1401/6

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجاره بلند مدت پنج ساله انبار سرپوشیده شماره (4)

مزایده

1401/6

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان