جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید ، ساخت ، حمل و نصب سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر لنگه ، کنگ و مقام

مناقصه

16/فنی1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید ، ساخت ، حمل و نصب سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر لنگه ، کنگ و مقام

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، ساخت ، حمل و نصب سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر لنگه ، کنگ و مقام

مناقصه

16/فنی1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 29/8/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 7/9/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۳ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه سیاست روز

۳۰ آبان ۱۴۰۱

ریال

149,220,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید ، ساخت ، حمل و نصب سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر لنگه ، کنگ و مقام

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.