سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی اسکله گرد بلوار تاریخی بندرانزلی

مناقصه

1401/7

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی اسکله گرد بلوار تاریخی بندرانزلی

مناقصه

1401/7

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۴۵

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

1,360,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۴۲

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ ۱۲:۴۲

۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۴۲

سایر رسانه ها

۳۰ آبان ۱۴۰۱

سایر رسانه ها

۱ آذر ۱۴۰۱

ریال

27,194,251,019 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.