جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

رفع معارض تاسیسات برقی قطعه T8B غربی بندر خلیج فارس

مناقصه

31/عمران 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

رفع معارض تاسیسات برقی قطعه T8B غربی بندر خلیج فارس

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

رفع معارض تاسیسات برقی قطعه T8B غربی بندر خلیج فارس

مناقصه

31/عمران 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 8/9/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 14/9/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه هدف و اقتصاد

۸ آذر ۱۴۰۱

ریال

11,815,521,786 ریال

داخلی

عادی

بندر خلیج فارس

0 تومان

رفع معارض تاسیسات برقی قطعه T8B غربی بندر خلیج فارس

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.