جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه مهمانسرا و مأمورسرای بندر شهید رجایی

مزایده

19/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافتآگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه مهمانسرا و مأمورسرای بندر شهید رجایی

مزایده

19/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۴ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (دانلود) اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی و اسناد از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰

۲۸ دی ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۳ دی ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.