سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات احداث تأسیسات زیر بنایی و روبنایی قطعات 85 و قطعات b391وb291 ،a80 وa81 ،78،84و76

فراخوان

27674/پ34

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات احداث تأسیسات زیر بنایی و روبنایی قطعات 85 و قطعات b391وb291 ،a80 وa81 ،78،84و76

فراخوان

27674/پ34

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۲۵ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
مطالعات احداث تأسیسات زیر بنایی و روبنایی قطعات 85 و قطعات b391وb291 ،a80 وa81 ،78،84و76 624.26 155b67b9-b211-4eeb-981e-55b226377eed.pdf