چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی مرکزvts و mrcc ساختمان مرجع دریایی جدید الاحداث

تجدید مناقصه

18/فنی 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی مرکزvts و mrcc ساختمان مرجع دریایی جدید الاحداث

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی مرکزvts و mrcc ساختمان مرجع دریایی جدید الاحداث

تجدید مناقصه

18/فنی 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۷ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 11/10/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 17/10/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۴ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۱۱ دی ۱۴۰۱

روزنامه ابتکار

۱۲ دی ۱۴۰۱

ریال

442,762,458,640 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی مرکزvts و mrcc ساختمان مرجع دریایی جدید الاحداث

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.