جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی محورجاده کمربندی بندرامام خمینی(ره) به آبادان

مناقصه

34250/پ34

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی محورجاده کمربندی بندرامام خمینی(ره) به آبادان

مناقصه

34250/پ34

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه

06152285040

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی محورجاده کمربندی بندرامام خمینی(ره) به آبادان 810.73 a0219f0c-2ec9-4a4d-a92d-c6b67867844a.pdf