چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خرید و تعویض لینک های رادیویی VTS از 4/1 به بالای 7 گیگا هرتز

مناقصه

20/فنی 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید و تعویض لینک های رادیویی VTS از 4/1 به بالای 7 گیگا هرتز

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید و تعویض لینک های رادیویی VTS از 4/1 به بالای 7 گیگا هرتز

مناقصه

20/فنی 1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 25/10/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 2/11/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه ابتکار

۲۵ دی ۱۴۰۱

ریال

270,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید و تعویض لینک های رادیویی VTS از 4/1 به بالای 7 گیگا هرتز

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.