جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها )

فراخوان

22715/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها )

فراخوان

22715/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره امورحقوقی و قراردادها

061522822099

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها ) 537.57 93f24ffa-25b9-4e71-89b5-20e0da092c11.pdf