چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

قرارداد تامین خدمات ، تجهیزات و قطعات در حوزه It

مناقصه

1401/13

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

قرارداد تامین خدمات ، تجهیزات و قطعات در حوزه It

مناقصه

1401/13

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۴۳

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس ir.setadiran.w

1,210,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۳۸

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۳۸

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۳۸

سایر رسانه ها

۲ بهمن ۱۴۰۱

سایر رسانه ها

۳ بهمن ۱۴۰۱

ریال

24,179,915,091 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.