دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی سیستم های مخابرات دریایی بوشهر و عسلویه

مناقصه

6520010037020000

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی سیستم های مخابرات دریایی بوشهر و عسلویه

مناقصه

6520010037020000

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

منقضی شده

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴

اطلاعات تکمیلی


۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۵۴

۲ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.