سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی و جاده ای مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

38/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی و جاده ای مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی و جاده ای مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

38/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 23/11/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 30/11/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

دنیای جوان

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ریال

1,705,439,652,271 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی و جاده ای مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.