چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی راه های داخلی بندر خمیر

تجدید مناقصه

40/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی راه های داخلی بندر خمیر

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی راه های داخلی بندر خمیر

تجدید مناقصه

40/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/11/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 30/11/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه ایران

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ریال

87,242,569,358 ریال

داخلی

عادی

بندر خمیر

0 تومان

تعمیرات اساسی راه های داخلی بندر خمیر

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.