چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس

فراخوان

2001001326000076

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس

فراخوان

2001001326000076

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


امور قراردادها

06152282099

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس 600.98 fc972923-96c7-4608-b479-934b2de4eb84.pdf