سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمی ر و راه انداز ی یک دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی منگان 235 بندرانزلی

مناقصه

1401/15

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمی ر و راه انداز ی یک دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی منگان 235 بندرانزلی

مناقصه

1401/15

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۸ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۵۸

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس ir.setadiran.w

2,165,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۸ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۵۶

۸ خرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۵۶

۸ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۵۶

تجارت

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

تجارت

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

ریال

43,300,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.