جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعریض خیابان بایندر بندرانزلی و محصور نمودن دیوار ضلع غربی (حد فاصل میدان بندر و میدان گمرک)

مناقصه

1402/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعریض خیابان بایندر بندرانزلی و محصور نمودن دیوار ضلع غربی (حد فاصل میدان بندر و میدان گمرک)

مناقصه

1402/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جاری

۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰:۳۷

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

16,900,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰:۳۷

۳۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۳۷

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰:۳۷

تجارت

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

تجارت

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

ریال

541,966,961,005 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.