شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 

نظرسنجی تخصصی از تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه¬های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه¬های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری
*


*
*
*
لطفا به هر یک از سوالات به میزات سطح رضایتمندی خود پاسخ دهید