دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
 

کشتیهای ممنوع الورود

1-ورود تمامی کشتیهای نفتکش تک جداره به آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.

2-لیست زیر شامل کشتی هایی است که امکان ورود به آبهای حاکمیتی بندر امیرآباد را ندارد :

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نیست.