دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

ثبت و بازرسی شناوران « کنترل پرچم »

اداره ثبت و بازرسی شناوران در کلیه بنادر وظیف اجرای قوانین مرتبط با ثبت نشاورها را بعهده دارد . هر شناور برای شروع کار و فعالیت و حرکت به طرف دریا نیازمند داشتن تابعیت یکی از کشورهای جهان است تا هویت آن مشخص و برای کلیه کشورها در تمامی نقاط جهان قابل شناسایی باشد . بتبع آن مشمول مقرراتی نیز مه تابعیت آن کشور را پذیرفته است می گردد و همچنین ملزم به رعایت مقررات بین المللی که آن کشور پذیرفته و عضو آن می باشد می گردد . به بیان دیگر وقتی مالک شناور ،‌ هرگاه شناور خود را تحت پرچم کشوری در می آورد و بر روی شناور خود می افرازد ، در راقع مقررات آن کشور را پذیرفته و ملزم به رعایت آن می باشد و باید به آن عمل نماید .
پذیرش پرچم و در واقع ثبت شناور به چند گونه صورت می پذیرد :

1- ساخت شناور در کشور محل ثبت
2- ساخت شناور در کشوری غیر از کشور محل ثبت
3- تغییر پرچم از یک کشور به کشور دیگر

هر یک از موارد فوق دارای مقرراتی است که از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است و هر کشوری تابع مقررات خود می باشد . مقررات مذکور برابر قانون از شروع به ساخت یک شناور شروع شده و تا به آب اندازی و فعالیت در دریای شناور را در بر می گیرد . مقررات حاکم بر ثبت یک شناور در مرحله اول قوانین و مقررات کشوریست که قرار است آن شناور تحت پرچم آن کشور در آید و نیز رعایت مقررات جهانی دریا نوردی که در قالب کنوانسیون ها و پوتکل های مختلف به تصویب رسیده میرسد . حوزه فعالیت ثبت و بازرسی شناوران شامل موارد ذیل است که به برخی موارد آن اشاره و توضیحی مختصر در مورد آنها ارائه می گردد .
بازرسی های سالیانه شناور : کلیه شناورها که قصد فعالیت در دریا را دارند برابر مقررات داخلی می بایست مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه ایمنی قابلیت دریانوردی را اخذ نموده باشند . اعتبار این گواهینامه حداکثر یکسال شمسی است .

نقل و انتقال و ترهین شناور :

هرگونه نقل و انتقال و مالکیت و ترهین شناور می بایست در دفتر خانه های مجاز که دارای سابقه لازم بوده و از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی به حسب نیاز منطقه معرفی شده باشند صورت گرفته و خلاصه انجام معامله در دفاتر ثبت و بازرسیشناوران و گواهینامه ثبت شناور درج گردد .
ثبت شناور ( اختصاص شماره ثبت ) : کلیه شناورهایی که قصد بر افراشتن و کسب تابعیت کشور ایران را داشته باشند ملزم به انجام مراحل قانونی و ثبت شناور در یکی از بنادر کشور و یا سازمان مرکزی می باشند .

ثبت موقت شناور :

کلیه شناورهایی که در شرکت ها و کارگاه های شناور سازی ساخته می شوند می بایست تحت نظارت ساخته شده و ثبت موقت گردند .
موتورهای منصوب : موتورهای رانش شناور و دیگر موتورهای منصوب در شناور می باشد .
تعمیرات شناور : هرگونه تعمیر شناور که منجر به تغییر ابعاد شناور گردد و همچنین تعمییرات زیر آبی شناور در حوضچه خشک باید با نظارت و اطلاع بندر محل ثبت شناور صورت گیرد .
نصب تجهیزات دریایی مخابراتی : کلیه شناورهایی مه فعابیت در دریا را دارند ملزم به داشتن برخی تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری بر حسب منطقه تردد از قبیل VHF,HF,RADAR و غیره
نظارت بر ساخت شناور : کلیه شناورهای در حال ساخت می بایست از شروع ساخت با اطلاع و نظارت بندر محل ثبت شناور ساخته شود
شرکت ها و کارگاه های ساخت شناور : کلیه کارگاه ها و شرکت هایی که در زمینه ساخت شناور فعالیت دارند باید ثبت شده و تائیدیه هایی لازم را در خصوص ساخت شناور برابر مقررات از سازمان بنادر و کشتیرانی دریافت نموده باشند .
نصب وسایل و امکانات نجات و در نهایت صدور گواهینامه های مختلف شناور

گواهینامه های ثبت شناور

گواهینامه ثبت موقت شناور

این گواهینامه با اختصاص شماره ای از طرف ثبت و بازرسی شناوران ،‌ پس از اولین بازرسی شناور در حال ساخت با حداقل اطلاعات در خصوص شناور صادر می گردد . گواهینامه مذکور تا پایان ساخت شناور اعتبار داشته و در زمان صدور گواهینامه ثبت دئم شناور از شرکت شناور سازی با کلیه مدارک مثبت ثبت دائم شناور اخذ و در پرونده شناور نگهداری و گواهینامه ثبت دائم جهت شناور صادر می گردد .

گواهینامه ایمنی قابلیت دریانوردی

این گواهینامه از طرف شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی ( آسیا ، ایرانیان ،‌بی وی ،‌لویدزو غیره ) پس از انجام آزمایشات لازم در دریا و نداشتن نقص در سازه های شناور و داشتن تعادل لازم در عملیات دریایی و همچنین نصب کلیه تجهیزات دریانوردی اعم از موتور و امکانات نجات در دریا برای حداکثر یکسال شمسی اعتبار و در برخی موارد با توجه به تشخیص در مدت های کوتاه تر و مشروط صادر می گردد .

گواهینامه موتور و ماشین آلات شناوراین گواهینامه نیز از طرف شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی

( آسیا ،‌ بی وی ،‌ لویدز و غیره ) پس از اطمینان صحت و سلامت موتور آلات منصوب بر روی شناور صادر و حداکثر اعتبار پنج ساله دارد ، مگر به تشیخص کارشناسی بازرسی .
گواهینامه خط شاهین
این گواهینامه از طرف شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی ( آسیا ، ایرانیان ، بی وی ، لویدز و غیره ) باستناد کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتی ها (Load lines 1966) صادر و خط بارگیری شناور را در آب های مختلف اعم از سرد و گرم و شور و شیرین شخص می نماید .

گواهینامه ظرفیت های شناور

این گواهینامه از طرف شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان و کشتیرانی (آسیا ، ایرانیان ، بی وی ، لویدر و غیره ) براساس کنوانسیون بینالمللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها ، ظرفیت بارگیری ، خالص ، ناخالص و حجم ظرفیت های تانکرهای آب و سوخت شناور را مشخص می نماید .

گواهینامه حداقل خدمه جهت دریانوردی

این گواهینامه از طرف ثبت و بازرسی شناوران براساس کنوانسوین بین المللی سولاس تنظیم ،‌ حداقل خدمه مورد نیاز شناور را برای در یانوردی ایمن مشخص می نماید که می بایست هر شناور در هنگام دریانوردی بهمراه داشته باشد .

گواهینامه ثبت شناور

گواهینامه مذکور در واقع شناسنامه شناور بوده و مشخصات کلی شناور اعم از ابعاد ،‌ ظرفیت ها ،‌ تعداد و نوع موتورهای منصوب و همچنین مالکیت شناور را مشخص می نماید . گواهینامه فوق بدون تاریخ اعتبار بوده و تا زمانیکه تغییری در ابعاد و یا موتورهای شناور بوجود نیامده مورد استناد و بهره برداری می باشد . این گواهینامه ها در حال حاضر در سه نوع (گواهینامه آبهای داخلی و سرزمینی ،‌ آبهای منطقه ای و بین المللی ) با توجه به تقسیم بندی محدوده های دریانوردی صادر می گردد .
صدور گواهینامه ثبت شناور درحوزه فعالیت ثبت و بازرسی شناوران است . لذا قبل از صدور آن مقررات حاکم بر آن استخراج و اعمال آن بروز و شهود پیدا می کند .

انواع شناورها

شناورهای تجاری = شناورهایی که در امر جابجایی کالا و مسافر فعالیت می نمایند .
شناورهای خدماتی = شناورهایی که در امر خدمات رسانی فعالیت دارند .
شناورهای صیادی - شناورهایی که در امر صید آبزیان فعالیت دارند .
شناورهای شخصی و تفریحی = شناورهای که منزله استفاده شخصی و تفریح فعالیت دارند

محدوده های دریانوردی

آب های داخلی : شامل منطقه ای از آب های متصل به سواحل ، دریای سرزمینی نامیده می شود .
آب های سرزمینی : عرض دریای ساحلی از خط مبدا آب های مزبور 12 میل دریایی .
آب های منطقه ای : محدوده دریانوردی خلیح فارس و دریای عمان و حوزه آب های دریای خزر
آب های بین المللی : آب های خارج از محدوده آب های سرزمینی

ساخت شناور

برای ساخت شناور اولین اقدام اعلام کتبی شرکت های شناور سازی مبنی بر شروع به ساخت شناور و درخواست بازرسی به همراه ارسال نقشه های شناور و قراردادهای منعقده با مالک و غیره می باشد . در مرحله بعد هماهنگی لازم در خصوص بازرسی از شناور در حال ساخت صورت گرفته و در صورت تائید شروع به ساخت شناور ، شماره ثبت موقت به شناور اختصاص و گواهینامه ثبت موقت جهت شناور در دو نسخه صادر و پس از امضا و مهر نسخه اصل به شرکت شناور سازی و نسخه دوم در سوابق ( پرونده ) شناور نگهداری می گردد . سپس بازرسی های نوبتی با توجه به نوع شناور ، حداقل سه تا شش مرحله از شناور در حال ساخت در شناور سازی قبل از آب اندازی صورت می گیرد .
در مرحله بعدی شناور به آب اندازی شده و کلیه تجهیزات که مورد نیاز جهت دریانوردی شناور می باشد از قبیل موتور و دیگر تجهیزات مخابراتی که بر روی آن نصب گردیده است مورد آزمایشات لازم قرار می گیرد . نظر به اینکه در این مرحله داشتن تعادل از اهمیت فروانی برخوردار می باشد آزمایشات لازم انجام و گواهینامه های متعدد مورد نیاز شناور صادر می گردد . در نهایت شماره ثبت دائم به شناور اختصاص یافته و گواهینامه ثبت شناور صادر می گردد .

شناور نوساز ساخت داخل کشور

مراحل ساخت های و مدارک لازم جهت ثبت شناور نوساز داخلی

1- درخواست بازرسی از شناور ( فرم شماره 2) پس از کیل گذاری ( شناورهای فلزی ) و قالب گیری ( شناورهای فایبر گلاس ) از طرف شرکت سازنده ، به ضمیمه نقشه های جاتمایی که به تائید شرکت های رده بندی مورد تائید سازمان مرکزی رسیده باشد و همچنین رونوشت شناسنامه مالک شناور ( حقیقی ) و در صورتیکه مالک شرکت ( حقوقی ) باشد نسخه ای از اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی
2- اعلام به شرکت بازرسی و بازرسی شناور توسط کارشناس بازرسی ثبت و بازرسی شناوران
3- صدور گواهینامه ثبت موقت شناور پس از تائید شروع به ساخت شناور
4- مراحل بازرسی در سه نوبت برای شناورهای غیر فلزی ( تکمیل فرم شماره 3 ) و در شش نوبت شناورهای فلزی ( تکمیل فرم شماره 1 )
1-4- بازدید از قالبگیری
2-4- بازدید پس از پوشاندن عرشه و اتمام ساختمان واحد شناور ( قبلاً نصب و موتور و سایر تجهیرات مورد لزوم )
3-4- بازدید قبل از به آب اندازی واحد شناور ( بازدید از کلیه قسمت های عرشه ، موتور و تجهیزات و قسمت های زیر آبی ) شناورهای غیر فلزی
4-4 بازدید پس از نصب موتور ، پمپ ها و دستگاه های کمک ناوبری
5-4- بازدید قبل از به اندازی واحد شناور ( شامل کلیه قسمت ها و ادوات ) شناورهای فلزی
6-4- پس از به آب اندازی ، آزمایشات لازم در خصوص تعادل شناور و کارآیی موتور و دیگر تجهیزات منصوب انجام و در صورت داشتن قابلیت ایمنی دریانوردی ،‌گواهینامه های مربوطه صادر می گردد
7-4- در هر مرحله از بازدید بایستی گزارش مربوطه توسط بازرس ثبت و بازرسی شناوران و مدیر کارگاه و ناظر ساخت ،تکمیل فرم مرحله ای برسد
5- مدارک مورد نیاز دیگر : گواهی پایان ساخت شناور - گواهی تحویل و تحول شناور - فاکتور فروش شناور
صادره از طرف شرکت شناور سازی - اصل مدارک محضری خرید موتور شناور از دفتر خانه های مجاز ثبت و نقل و انتقال شناور و یا پروانه سبز گمرکی موتور شناور بنام مالک حقیقی یا حقوقی
6- - فیش بانکی حق الثبت - بحساب بانک ملی شماره حساب 2176455009008شعبه زاغمرز بنام منطقه ویژه اقتصادی
بندر امیرآباد .

شناورهای وارداتی

1-شناور نوساز وارداتی

برای ثبت شناور نوساز وارداتی نیاز به مدارکی دال بر ساخت شناور در خارج از کشور و مدارک مالکیت شناور می باشد .
مدارک مورد نیاز
1- فرم های تعیین نام و اظهار نامه
2- نقشه های فنی ساختمان و بدنه شناور که به موسسات رده بندی مورد تائید سازمان رسیده باشد
3- اصل گواهی ساخت شناور و گواهی تحویل و تحول شناور که ممهور به مهرو امضا مدیریت عامل شرکت سازنده شده باشد و به تائید مقامات کنسولی ایران در کشور محل ساخت رسیده باشد بهمراه ترجمه رسمی آنها با ذکر کلیه مشخصات
4- کلیه گواهینامه های کلاس فنی ،‌قانونی و ایمنی صادره از یکی از موسسات رده بندی بین المللی و یا داخلی مورد تائید سازمان رسیده باشد
5- فتوکپی شناسنامه مالک شناور (حقیقی ) و در صورتیکه مالک شرکت ( حقوقی ) باشد نسخه ای از اساسنامه شرکت در آخرین روزنامه رسمی
6- فیش هزینه حق الثبت شناور
2-شناور های مستعمل وارداتی

مدارک مورد نیاز
1- اصل سند خرید کشتی از اتباع خارجی که به تائید مقامات کنسولی ایران در کشور ثبت قبلی رسیده باشد و ترجمه رسمی آنها با ذکر کلیه مشخصات
2- اصل گواهی ابطال ثبت شناور از کشور ثبت قبلی که به تائید مقامات کنسولی ایران در کشور ثبت قبلی رسیده باشد و ترجمه رسمی آنها با ذکر کلیه مشخصات
3- اصل گواهی تحویل و تحول شناور که به تائید مقامات کنسولی ایران رسیده باشد و ترجمه رسمی آن
4- پرداخت هزینه حق الثبت شناور
5- کلیه گواهینامه های کلاس فنی ، قانونی و ایمنی صادره توسط یکی از موسسات رده بندی بین المللی و یا داخلی که به تائید سازمان رسیده باشد
6- رونوشت شناسنامه مالک شناور (حقیقی) و رد صورتیکه مالک شرکت (حقوقی ) باشد نسخه ای از اساسنامه شرکت در آخرین روزنامه رسمی

 شناور مستعمل وارداتی فلزی با سن بیش از 15 سال ممنوع می باشد


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۱

1- مؤسسه رده بندی ایرانیان

آدرس : مازندران – بابلسر – خیابان پاسداران 3 – مؤسسه رده بندی ایرانیان – کد پستی 4741613555
تلفن : 35256602-011 دورنگار : 35256627-011

2- مؤسسه رده بندی آسیا

آدرس : مازندران – انتهای خیابان فردوسی شمالی – روبروی درب غربی بندر نوشهر – ساختمان کشتیرانی دریای خزر – طبقه دوم – مؤسسه رده بندی آسیا – کد پستی 4651889755
تلفن : 52351490-011 دورنگار : 52351484-011

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۱

1-شرکت صدرا

آدرس : بهشهر – ضلع شرقی نیروگاه شهید سلیمی – مجتمع دریایی خزر – شرکت صدرا – صندوق پستی 158
تلفن : 25-34622218-011 دورنگار : 34622272-011
مدیر کارخانه : آقای جمشید حاجی زاده

نوع خدمات :

-ساخت انواع کشتی و سازه های دریایی
- ساخت سکوی شناور و نیمه شناور
- تعمیرات انواع کشتی و شناور ( اورهال)

2- صنایع فایبرگلاس خزرسرا

آدرس : جویبار – لاریم – سه راه پهناب - صنایع فایبرگلاس خزرسرا
مدیر کارگاه : مهدی حسین تاش بارفروش
تلفن : 09305305875- 09118114103- 09111136981

نوع خدمات :

تولید و تعمیر انواع قایقهای فایبرگلاس

3-صنایع مازند فایبر

آدرس : لاریم – سه راه زرین کلا - صنایع مازند فایبر
مدیر کارگاه : مهران شاطری
تلفن : 09119108240

نوع خدمات :

تولید و تعمیر انواع قایقهای فایبرگلاس

4 -کارگاه شناور سازی فراز شایا

آدرس :  جاده فرح آباد-شهرک صنعتیشماره 2 نبش صنعت3
مدیر کارگاه : سید تقی حسینی
تلفن : 09111510472

نوع خدمات :

تولید و ساخت شناور فلزی

5- صنایع متفکران پدیدآور دریای خزر

 آدرس : بهشهر- منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد – روبروی مجموعه بندری

مدیرگارگاه:مسعود محزون

تلفن:09111514464

نوع خدمات :

تولید و ساخت شناور فلزی تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰