چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

فهرست ماهیانه اخبار

اخبار اردیبهشت 1395

عنوانتاریخ انتشار
کسب مقام دوم بندر امیرآباد در رشته ارتباطات رسانه ای چهارمین جشنواره روابط عمومی های روابط عمومی های برتر وزارت راه و شهرسازی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تجلیل و قدردانی از خدمه کشتی VIANA ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه آموزشی اشاعه فرهنگ گردشگری و محیط زیست دریایی توسط بندر امیرآباد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
قدر شناسی کارکنان بندر امیرآباد از شهیدان مدافع حرم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
تجلیل از کارکنان جانباز بندر امیرآباد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
در جلسه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارات عنوان شد: تلاش برای افزایش حمل ونقل کانتینری دربندرامیرآباد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بهره برداری از ماشین جاروب خیابانی در بندر امیرآباد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری دوره آموزش مقدماتی اطفاء حریق در بندر امیرآباد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
نجات 3 صیاد پس از 6 روز سرگردانی در دریا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
گزارش تصویری بازدیدوزیرراه و شهرسازی - بخش سوم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
گزارش تصویری بازدیدوزیرراه و شهرسازی - بخش دوم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
گزارش تصویری بازدیدوزیرراه و شهرسازی - بخش اول ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی عنوان کرد: بندر امیرآباد نگین درخشان بنادر دریای خزر ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
بازدید وزیر راه و شهرسازی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
طراحی و نصب بیکن کانال ورودی بندرامیرآباد ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری دوره آموزش استراتژی های نگهداری و تعمیرات در بندر امیرآباد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
در جلسه بررسی فرایند و ضوابط جدید سرمایه گذاری در بندر امیرآباد عنوان شد : شفاف سازی ، مهمترین ویژگی ضوابط جدید سرمایه گذاری در بنادر می باشد. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری بزرگداشت روز مرد در بندر امیرآباد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵