سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱
 

شرح وظایف:

1-انجام بازدیدهای دوره ای در زمینه ساخت و سازها و بهره برداری از سازه های دریایی و تهیه گزارش وضعیت موجود سواحل و بنادر و سازه های دریایی احداث شده در حوزه جغرافیایی فعالیت.
2-اعلام نیاز به تجهیزات برای تسهیل فرآیند نظارت بر سواحل و سازه های دریایی و اقدام به تهیه پس از تایید مسؤول مافوق.
3-انجام امور مربوط به پایش مستمر طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM).
4-رعایت کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت در اداره(ISO)
5-پیگیری و انجام مکاتبات لازم با نهادهای مرتبط استانی در انجام وظایف حاکمیتی سازمان ذیل بند 22 ماده 3
6-تدوین و تنظیم قراردادهای خرید اطلاعات و داده های نقشه ای و تصاویر ماهواره ای.
7- انجام پیگیری های لازم در رابطه با برخورد قانونی با ساخت و ساز و یا بهره برداری بدون مجوز و خارج از مجوز.
8-شناسایی، تهیه و نصب نرم افزار های مورد نیاز پایگاه GIS وارایه پیشنهاد به منظور تکمیل و رفع نواقص آن.
9- اعلام نیاز آموزشی مرتبط با امور مهندسی سواحل و بنادر، پیگیری برگزاری دوره های، سایر امور محوله.
10-ارتباط با متقاضیان، سازندگان و بهره برداران بدون مجوز و خارج از مجوز، دارندگان مجوزها، تکمیل و کنترل مدارک لازم دریافت مجوزهای لازم در اسرع وقت.
11-بررسی درخواست های مشاوره فنی موردی، حتی الامکان بازدید واعلام نظر کارشناسی.
12-ارایه پیشنهاد اجرای مطالعات زیربنایی و پایه مورد نیاز درحوزه مهندسی سواحل و بنادر .
13-به کارگیری ابزار، فرآیندها و روشهای لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش و ثبت تجربیات.
14-اعلام نیاز آموزشی مرتبط با امور مهندسی سواحل و بنادر، پیگیری برگزاری دوره های، حضور در دوره ها، سایر امور محوله.
15-نظارت بر انجام عملیات هیدروگرافی بندر.
16-کنترل تجهیزات هواشناسی، بررسی و صحه گذاری اطلاعات مستخرج.

اطلاعات بیشنر (سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور)


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۲

جایگاه قانونی کمیته مجوز:

بند ۲۲ از ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب ۱۳۴۸):

صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری

تبصره الحاقی به بند ۲۲ از ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب ۱۳۸۷):

ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید. مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا ویاتوقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید.

بند ۷ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر(مصوب ۱۳۹۵) مجلس شورای اسلامی:

سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق تبصره به بند ۲۲ ماده (۳) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردیمصوب ۸۷/۱۰/۲۵بر اساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور ، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سر زمین اصلی اقدام کند.
 تبصره الحاقی به بند ۲۲ از ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب ۱۳۸۷) تبصره الحاقی به بند ۲۲ از ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب ۱۳۸۷)

 

اطلاعات بیشنر (سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور)


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۲