چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فهرست ماهیانه اخبار

اخبار خرداد 1395

عنوانتاریخ انتشار
ممیزی از ایستگاههای رادیویی غیر وابسته به سازمان بنادرودریانوردی در بندر امیرآباد ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
برای اولین بار دربنادرشمالی کشور صورت گرفت:پهلوگیری نخستین کشتی حامل روغن خوراکی در بندرامیرآباد ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
احداث کارخانه MDF با سرمایه گذاری بیش از 2300 میلیارد ریال در بندر امیرآباد ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
مدیربنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد:ایجاد کمیته توسعه حمل و نقل ریلی در بندرامیرآباد ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
تجهیز قایقهای عضو طرح همیار ناجی به تجهیزات ایمنی مورد نیاز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
برگزاری دوره های آموزشی لجستیک بندری در بندر امیرآباد ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
بندر امیرآباد محور بنادر دریای خزر ۹ خرداد ۱۳۹۵
حضور پررنگ بندر امیرآباد در مناسبات اقتصادی بنادر کشور ۹ خرداد ۱۳۹۵
برای نخستین بار صورت پذیرفت : بهره گیری از واگنهای مخصوص حمل ورق های فولادی در بندر امیرآباد ۶ خرداد ۱۳۹۵
مدیربنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد خبر داد :کاهش زمان تخلیه و بارگیری غلات در بندر امیرآباد ۴ خرداد ۱۳۹۵