چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فهرست ماهیانه اخبار

اخبار آبان 1395

عنوانتاریخ انتشار
حضور بزرگترین شرکت صادرکننده غلات به کشور در بندرامیرآباد ۲۶ آبان ۱۳۹۵
احداث کارخانه آرد با سرمایه گذاری بیش از 233 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در بندر امیرآباد ۲۵ آبان ۱۳۹۵
رتبه نخست بندر امیرآباددرارزیابی و ممیزی عملکردمراکز HSE بنادرکشور ۲۲ آبان ۱۳۹۵
گزارش تصویری ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادرودریانوردی از بندر امیرآباد ۱۹ آبان ۱۳۹۵
اولین محموله صادرات مرکبات استان مازندران از بندرامیرآباد ۱۹ آبان ۱۳۹۵
مکانیزه شدن پرونده شناورهای ثبتی در بندرامیرآباد ۱۹ آبان ۱۳۹۵
در هفت روز گذشته در بندر امیرآباد رخ داد:بازدید دومین هیات تجاری بخش خصوصی از بندر امیرآباد ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید بازرگانان ولگاگراد روسیه از بندر امیرآباد ۱۵ آبان ۱۳۹۵
در بندر امیرآباد صورت گرفت:واگذاری پایانه شماره یک منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به بخش خصوصی ۱۲ آبان ۱۳۹۵
برگزاری دوره آموزش عمومی پدافند غیرعامل در بندر امیرآباد ۴ آبان ۱۳۹۵