سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه کالا1396/08/011 ماه از زمان1396/11/21
اخطاریه کالا1396/08/011 ماه از زمان1396/10/20
اخطاریه کالا1396/07/231 ماه از زمان1396/10/20
اخطاریه کالا1396/07/131 ماه از زمان1396/10/11
اخطاریه کالا1396/07/031 ماه از زمان1396/10/11
اخطاریه کالا1396/06/301 ماه از زمان1396/10/06
اخطاریه کالا1396/06/021 ماه از زمان1396/10/02
اخطاریه کالا1396/03/211 ماه از زمان1396/08/29