شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیر کانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه1397/11/22یکماه1398/01/21
اخطلاریهیکماه