دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیر کانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه1397/11/22یکماه1398/01/21
اخطلاریه1397/11/23یکماه1398/03/11
اخطاریه1397/11/26یکماه1398/04/16
اخطاریه1398/02/02یکماه1398/06/16