شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۷
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیر کانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه کالا1397/03/23یک ماه1397/07/24