دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیر کانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه1397/11/22یکماه1398/01/21
اخطلاریه1397/11/23یکماه1398/03/11
اخطاریه1397/11/26یکماه1398/04/16
اخطاریه1398/02/02یکماه1398/06/16
اخطاریه1398/03/09یکماه1398/07/24
اخطاریه1398/05/19یکماه1398/08/27
اخطاریه کالا1398/06/14یکماه1398/10/01
اخطاریه کالا1398/07/21یکماه1398/11/15
اخطاریه کالا1398/09/04یکماه1399/01/30
اخطاریه کالا1398/11/05یکماه1399/02/29