دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

Cant see the information , Click here:

Boss Contact

   

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ، در راستای تکریم ارباب رجوع زمان ملاقات عمومی برای عموم مراجعین در نظر گرفته اند تا مشکلات و درخواستهای خود را از نزدیک مورد رسیدگی قرار دهند.

زمان ملاقات عمومی : دوشنبه ها از ساعت 14 الی 16