یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

شماره تماس مراکز جستجو و نجات دریایی برای موارد اضطراری می باشند. لطفا در صورت بروز سانحه دریایی و یا ارائه خدمات جستجو و نجات اضطراری در دریا با شماره های زیر تماس برقرار نمائید.

در کلیه استانهای ساحلی شمالی و جنوبی کشور با شماره گیری تلفن ۱۵۵۰ مراکز جستجو و نجات دریایی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی اعلام اضطرار جهت نجات جان دریانوردان محترم می باشند. 

مرکز MRCC :   

سازمان جهانی دریانوردی به منظور ایجاد یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه جستجو  و شیوه های نجات اشخاص مضطر در دریا در سال 1979 کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی را تصویب نمود و از سال 1985 مفاد آن لازم الاجرا گردید . این کنوانسیون سازماندهی مراکز هماهنگی نجات دریایی و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روشهای همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است. باتوجه به موقعیت کشورمان و باتوجه به الزامات الحاق به کنوانسیون مذکور ، ایجاد مرکز هماهنگی نجات دریایی بمنظور نجات جان اشخاص در دریا و انجام عملیات جستجو و نجات از ضروریات می باشد.
در همین راستا مرکز اصلی و استاندارد یکپارچه هماهنگی جستجو نجات دریایی بندر امیرآباد به منظور پوشش حداکثر آبهای تحت حاکمیت در شمال کشور و با بهره مندی ازتجهیزات مدرن مخابراتی به منظور دریافت پیامهای اضطرار از شناورهای مضطر به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی و همچنین توصیه های پزشکی به دریانوردان می باشد.
شایان ذکر است مرکز هماهنگی نجات دریایی مرکزی جهت سازماندهی ، بهره مندی ازامکانات سخت افزاری و نرم افزاری جستجو و نجات که مسئولیت برنامه ریزی ، ساماندهی و هماهنگی عملیات و خدمات جستجو ونجات دریایی را در منطقه تحت پوشش به عهده دارد.

شماره تماس مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر امیرآباد :

تلفن :  34512233- 011         ،            34623501 – 011               ،             34623511- 011
نمابر :      34623501- 011

 

منطقه تحت پوشش جستجو و نجات دریایی

منطقه تحت پوشش مرکز هماهنگی و نجات دریایی بندر امیر آباد شامل مناطق حد فاصل لیوان شرقی در شرق تا چپکرود جویبار در غرب  می باشد.
 

مناطق mrcc

عملیات راهنمایی در بندر امیرآباد:

کلیه عملیات راهنمایی بندر امیرآباد در راستای خصوصی سازی فعالیت های بندر و ارائه بهتر خدمات به مشتریان به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس واگذار گردیده است. شرکت مذکور یکی از شرکت های تخصصی در امر عملیات راهنمایی شناورها می باشد که با بکارگیری از کارشناسان مجرب دریایی خدمات راهنمایی شناورها را در بندر امیرآباد به انجام می رساند. اداره امور دریایی بندر به عنوان مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های شرکت مذکور در بندر می باشد و کلیه عملیات های راهنمایی با هماهنگی این اداره به انجام می رساند. دریافت کنندگان خدمات راهنمایی از طریق کانال های ارتباطی ارائه شده در ذیل می توانند نسبت به پیگیری درخواست های خود اقدام نمایند.

اداره امور دریایی:

شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶
شماره فکس:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶

شرکت هدایت کشتی خلیج فارس:

شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۶۱۰
شماره فکس:۰۱۱۳۴۶۲۳۷۲۹

مرکز کنترل و بازرسی کشتیها بعنوان بازوی اجرایی و کنترلی مرجع دریایی در زمینه تطابق کشتی ها و شناورهای ورودی به بنادر ایران با الزامات ایمنی ، زیست محیطی ، نجات جان دریانورد و مسافر عمل می نمایند.
همچنین این مرکز نظارت بر عملکرد موسسات رده بندی ایرانی و خارجی را بر روی کشتی بعهده دارد .
اما اهداف کنترل و بازرسی کشتیها به شرح زیر می باشد:
۱- ارتقاء ایمنی کشتی های ورودی به بنادر ایران
۲- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه با موسسات رده بندی داخلی
۳- کاهش اثرات مخرب زیست محیطی تجارت دریایی با انجام بازرسی های متمرکز و تصادفی
۴- نظارت بر کیفیت وکمیت فعالیتهای دریانوردان شاغل بر روی شناور
۵- ایجاد و آماده سازی بستر مناسب جهت اشاعه فرهنگ دریایی بین دریانوردان

اداره ایمنی و حفاظت دریایی:

شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۰۲
شماره فکس:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶